گروه مهندسین سازمان و مشاغل

تعداد بازدید:۵۱۷۰

          اعظم نصر الهی

رئیس گروه مهندسی سازمان و مشاغل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره مستقیم : ۳۳۵۲۲۲۶۵-۰۴۵

داخلی: ۲۳۲۲

کارشناسان گروه مهندسین سازمان و مشاغل

نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مدرک تحصیلی داخلی
عباس جمالی کارشناس مسئول مهندسی سازمان کارشناسی ادبیات فارسی 2323
حافظ قاسمی فهیم کارشناس مسئول مهندسی مشاغل کارشناسی علوم تربیتی 2324
سیما محمد زاده کارشناس مهندسی مشاغل کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 2338

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸