گروه مهندسین سازمان و مشاغل

تعداد بازدید:۵۶۶۵

        اعظم نصر الهی

رئیس گروه مهندسی سازمان و مشاغل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره مستقیم:

  1. 045-33534833
  2. 045-31552322

داخلی: 2322

کارشناسان گروه مهندسین سازمان و مشاغل

نام و نام خانوادگی سمت اجرایی مدرک تحصیلی داخلی
حافظ قاسمی فهیم کارشناس مسئول مهندسی مشاغل کارشناسی علوم تربیتی 2324
سیما محمد زاده کارشناس مهندسی مشاغل کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت 2323

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۳۹۹