کارکنان امور مالی ستاد مرکزی

تعداد بازدید:۴۲۹۶
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت اجرایی شماره تلفن مستقیم شماره تلفن داخلی
۱ محمد اکبری کارشناس ارشد حسابداری معاون امور مالی ستاد مرکزی ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۶
۲ محمد پروانه کارشناس ارشد حسابداری مسئول حقوق و دستمزد ۳۳۵۳۴۷۶۶ ۲۲۳۴
۳ جواد پرویزی کارشناس ارشد مدیریت مسئول حقوق و دستمزد ۳۳۵۳۴۷۶۶ ۲۲۴۰
۴ مقصود جلائی مقدم لیسانس زمین شناسی صدور چک ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۶
۵ ایوب حمیدی لیسانس حسابداری رسیدگی به حسابها ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۵
۶ عظیم اسمعیلی دیپلم رسیدگی به حسابها ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۲
۷ ابراهیم زمانه دیپلم صدور حواله ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۴۳
۸ محمد بخشی لیسانس حسابداری رابط بانکی ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۰
۹ حسن لطف اله پور کارشناس ارشد حسابداری اعتبارات نظام نوین مالی ۳۳۵۳۴۸۰۵ ۲۲۳۰

 

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۷