بایگانی پرسنلی

تعداد بازدید:۶۳۳۷
نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی داخلی
لیلا محرمی سرپرست بایگانی کارشناسی ۲۱۶۱
فاطمه فاتحی متصدی بایگانی کاردانی ۲۱۶۱
خاطره لطفی متصدی بایگانی کاردانی ۲۱۶۰
زهرا ملک پور متصدی بایگانی کاردانی ۲۱۵۹
فهیمه رحیمی متصدی بایگانی دیپلم ۲۱۵۹

شرح وظایف:

۱- حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده

۲- پیوست کردن پرونده ها با سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور

 

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷