مسئول دفتر مدیر منابع انسانی

تعداد بازدید:۸۵۵۰

قادر داوودی پور

مدرک تحصیلی: کاردانی نرم افزار

شماره تلفن: ۰۴۵-۳۳۵۳۴۸۱۷

داخلی: ۲۱۵۲

آخرین ویرایش۲۳ دی ۱۳۹۷