اداره اعتبارات و تعهدات مالی

تعداد بازدید:۴۸۶۲

رئیس اداره اعتبارات و تعهدات مالی

محمدرضا شرافتخواه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

شماره تلفن: ۳۳۵۳۴۷۸۹-۰۴۵

داخلی: ۲۲۸۰

 

کارشناسان اداره اعتبارات

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت اداری
تلفن داخلی
مهر انگیز نجفی
کارشناس حسابداری
معاون اداره اعتبارات و تعهدات مالی
۲۳۰۴
مهناز پور
کارشناسی ارشد حسابداری
کارشناس اداره اعتبارات و تعهدات مالی
۲۳۰۴
 
شرح وظایف:

۱- بررسی و تعیین اعتبار کلیه درخواستهای هزینه‌ای و سرمایه‌ای که تعهد پرداخت ایجاد می‌نماید ویا منجر به پرداخت می‌شود

۲- تائید اسناد پرداخت یا ایجاد تعهد با توجه به نظام نوین با توجه به نظام نوین مالی جدید دانشگاه

۳- ممهور نمودن کلیه مدارک وضمائم مربوط به تأمین اعتبار به مهر ««تأمین اعتبار شد»».

۴- گرد آوری منبع لازم بمنظور انجام اظهار نظر در خصوص تأمین اعتبار اقلام درخواستی

۵- اقدام لازم جهت صدور اسناد حسابداری ابلاغ وتخصیص بودجه

۶- نگهداری مطلوب اطلاعات مربوط به اعتبارات

۷- همکاری با سایر واحدهای امور مالی در زمینه صدور اسناد حسابداری لازم.

۸-پ ا سخگویی به مسئولین ذیربط در خصوص وضعیت اعتبارات مصوب ودریافتی.

۹- انجام سایر وظایف مرتبط محوله از جانب معاون حسابداری مالی که با توجه به نوع وظایف، آن توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد.

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۳۹۷