معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

تعداد بازدید:۲۲۳۷۸

دکتر بهزاد داورنیا

مدرک تحصیلی: متخصص ژنتیک پزشکی

شماره تلفن: ۰۴۵۳۳۵۲۲۰۹۱

فاکس: ۰۴۵۳۳۵۲۲۰۹۲

داخلی: ۲۱۲۰

 

این معاونت در ستاد مرکزی دانشگاه مستقر بودهو با شش مدیریت:

۱- مدیریت منابع انسانی

۲- مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

۳- مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

۴- مدیریت امور مالی

۵- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی

۶- مدیریت منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

با استفاده از فناوری های جدید و به روز در جهت نیل به اهداف دانشگاه که همانا رشد و توسعه و نیز ارتقاء سلامت جامعه است، فعالیت های پشتیبانی دانشگاه را انجام میدهد.

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۳۹۸