مطالب آموزشی و کارگاه‌ها (بیماری‌های واگیر)

 1. مطالب کارگاه استانی عفونت بیمارستانی خرداد ماه 98
 2. راهنمای سامانه تجمیع اطلاعات زنجیره سرما
 3. اپیدمیولوژی و برنامه حذف مالاریا
 4. برنامه کارگاه مالاریا
 5. زنجیره سرد دانشگاه اردبیل
 6. کارگاه استانی مالاریا، آزمایشگاه، اردبیل ۱۳۹۶
 7. کتاب‌های جدید سازمان جهانی بهداشت برای زنجیره سرما
 8. راهنمای بکارگیری دستگاه VAX TAG
 9. کارگاه التور خرداد ۹۷                                       اسلایدهای قسمت اول                        اسلایدهای قسمت دوم
 10. کارگاه تب کریمه کنگو اردیبهشت ۹۷                اسلایدهای قسمت اول                        اسلایدهای قسمت دوم
 11. کارگاه هاری خرداد ۹۷                                       اسلایدهای قسمت اول                        اسلایدهای قسمت دوم
 12. کارگاه کیست هیداتیک اردیبهشت ۹۷                اسلایدهای قسمت اول                        اسلایدهای قسمت دوم
آخرین ویرایش۳۰ خرداد ۱۳۹۸