معرفی اداره سلامت محیط

مشخصات پرسنل اداره سلامت محیط

نام ونام خانوادگی

عنوان شغلی

پست الکترونیک

شماره داخلی

شماره مستقیم

مهندس

صامت صالحیان

سرپرست مدیریت سلامت محیط و کار

 

۲۴۱۷

۳۳۵۲۱۹۰۰

مهندس

عبدالحکیم رحیمی

کارشناس مسئول بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی

 

۲۲۵۷

۳۳۵۲۱۹۰۰

مهندس

محمد طریقی

کارشناس مسئول بهداشت آب و فاضلاب

 

۲۲۵۱

۳۱۵۵۲۲۵۱

مهندس

شیوا روحنواز

کارشناس مسئول بهداشت محیط مدارس و اماکن زنانه

 

۲۲۷۴

۳۱۵۵۲۲۷۴

 

شرح وظایف واحد:

سلامت محیط

- بهداشت مواد غذایی شامل کنترل نان بلحاظ وجود جوش شیرین، کنترل مواد غذایی در سطح عرضه (مواد غذایی غیر مجاز و تاریخ گذشته، مواد غذایی تقلبی، مواد غذایی غیرقابل مصرف و فاسد)، نمونه برداری از مواد غذایی (روتین، توقیفی، شکایت در خصوص مواد غذایی)، انجام نمونه برداریهای هدفمند بر اساس دستورات مرکز سلامت محیط و کار، کنترل شیر مدارس، کنترل IDD (بیماریهای ناشی از کمبود ید)، مشارکت در برنامه های اکیپ مشترک کنترل مواد غذایی با ادارات و سازمانهای ذیربط، جمع آوری و تحلیل آمارهای مربوطه

- اجرای برنامه کنترل ناقلین از طریق کنترل شرکتهای خدمات سمپاشی

- نظارت بر پروژه های عمرانی در قالب برنامه ارزیابی اثرات زیست محیطی مرتبط با سلامت و برنامه پیوست سلامت

- کنترل بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، مشارکت دراجرای برنامه اعتبار بخشی بیمارستانها، پیگیری مصوبات کارگروه سلامت و امنیت غذایی، پیگیری برنامه اتلاف سگهای ولگرد

- اهم امورات بهداشت آب و فاضلاب (نظارت بر بهداشت آب شرب شهری و روستایی، نظارت بر جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهری و روستایی، نظارت بر بهداشت استخرهای شنا و آبگرمهای معدنی، کنترل و شناسایی بیماریهای منتقله از آب و....)

- اهم امورات بهداشت پرتوها (بازدید از مراکز کار با پرتوهای یونساز در پزشکی تشخیصی و درمانی از بعد بهداشتی و حفاظتی)

- رسیدگی به امورات آلودگی هوا (گرفتن گزارش از اداره محیط زیست و گزارش در پورت) - بهسازی محیط روستا (نظارت بر بهسازی و احداث توالتهای بهداشتی در روستاها، نظارت بر جمع آوری و دفع بهداشتی زباله ها و نظارت بر جمع آوری و دفع بهداشتی فضولات حیوانی در سطح روستاها) - امورات مربوط به فوریت سلامت محیط وکار (بررسی رسیدگی به شکایات ثبت شده در سامانه ۱۹۰، تدوین برنامه کشیک همکاران ستاد استان بصورت ماهانه در پورت اداره کل)

- اهم امورات بهداشت اماکن و مراکز تهیه و توزیع (نظارت برکنترل بهداشت اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع شهری و روستایی و بین راهی) - رسیدگی به امورات مربوط آموزشگاه بهداشت اصناف- نظارت براجرای قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات – اجرای برنامه های بسیج سلامت نوروزی، طرح تشدید اماکن درساعات غیر وقت اداری و ایام تعطیل

- اهم امورات بهداشت محیط مدارس (نظارت برکنترل بهداشت محیط مدارس شهری و روستایی، نظارت بر کنترل مواد غذایی مجاز در بوفه مدارس شهری و روستایی، نظارت برکنترل بهداشتی مهدکودکهای شهری و روستایی، نظارت بر کنترل بهداشت اماکن زنانه شهری و روستایی، تجزیه و تحلیل کلیه آمارهای بهداشت محیط استان)

 
 

 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۸