معرفی واحد بیماری‌های واگیر

‌‌

اطلاعات پرسنل گروه بیماریهای واگیر

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان شغلی

پست الکترونیک

شماره داخلی

شماره مستقسم

۱

داریوش امدادی

رئیس گروه بیماریهای واگیر و کارشناس مالاریا، پدیکولوز و تب راجعه

cdc.ardabil@arums.ac.ir

2438

33521700-045

۲

دکتر مهین صادق نژاد

پزشک هماهنگ کننده سل و جذام و کارشناس بیماریهای منتقله از آب و غذا، کارشناس ایدز و STI

cdc.ardabil@arums.ac.ir

2254

33521700-045

۳

مسعود صبری

کارشناس ایمن سازی، بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن، آنفولانزا و IHR

cdc.ardabil@arums.ac.ir

2246

33521700-045

۴

جواد ابیش وند

کارشناس بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان، زنجیره سرما، عفونتهای بیمارستانی

cdc.ardabil@arums.ac.ir

2246

33521700-045

۵

محبوبه موسوی

تکنسین بیماریها

cdc.ardabil@arums.ac.ir

2247

33521700-045

 

برنامه های گروه بیماریهای واگیر

 1. پیشگیری و مراقبت بیماری سل و حذف جذام
 2. پیشگیری و مراقبت از عفونت ایدز و بیماریهای آمیزشی
 3. پیشگیری و مراقبت بیماریهای منتقله از طریق آب و غذا (وبا، تیفوئید، اسهال خونی، بوتولیسم)
 4. گزارش طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا
 5. پیشگیری و مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن
 6. حذف بیماری سرخک و سندرم سرخجه مادرزادی
 7. ریشه کنی بیماری فلج اطفال
 8. تزریق ایمن در برنامه واکسیناسیون و مراقبت پیامد های نامطلوب واکسیناسیون
 9. زنجیره سرما
 10. پیشگیری و مراقبت هپاتیت های ویروسی
 11. پیشگیری و مراقبت بیماری آنفلوانزا
 12. پیشگیری و مراقبت بیماریهای منتقله توسط ناقلین (مالاریا، تب راجعه، پدیکلوزیس، تب دنگ)
 13. پیشگیری و مراقبت بیماریهای قابل انتقال بین انسان و حیوان (هاری، تب مالت، سالک، کالاآزار، کیست هیداتیک، سیاه زخم، CCHF )
 14. کنترل عفونت های بیمارستانی

 

شرح وظایف گروه بیماریهای واگیر:

 1. تدوین برنامه عملیاتی
 2. تحلیل شاخصهای برنامه عملیاتی و ارسال پسخوراند
 3. نظارت و پایش برنامه های اجرایی و ارسال پسخوراند و پیگیریهای لازم
 4. برنامه ریزی و برگزاری کارگاههای آموزشی
 5. تشکیل جلسات کمیته های دانشگاهی
 6. شرکت در جلسات، کنگره ها، سمینارها و کارگاه های کشوری
 7. مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریهای واگیر در استان
 8. تعیین میزان بروز و شیوع بیماریهای واگیر، انجام بررسی های اپیدمیولوژیک، استخرا ج نتایج و فراهم نمودن تمهیدات لازم, جهت پیشگیری از وقوع موارد جدید
 9. پیش بینی و تامین واکسن ها و مواد بیولوژیک، دارو، محیط های کشت و ملزومات مورد نیاز و توزیع آن بین واحدهای تابعه جهت اجرای عملیات
 10. جلب و ایجاد همکاری و هماهنگی های درون و برون بخشی
 11. همکاری در اجرای طرح های کشوری
 12. ابلاغ برنامه ها, دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی به سطوح محیطی و نظارت بر اجرای مفاد آنها
 13. طراحی و تدوین متون آموزشی جهت آموزش عموم با استفاده از رسانه های آموزشی (نظیر پوستر، پمفلت و...) و شرکت در برنامه های صدا و سیما
 14. همکاری در برنامه های باز آموزی دانشجویان پزشکی اجتماعی، پزشکان و کارشناسان جدیداالورود به سیستم شبکه
 15. نظارت بر نحوه ثبت موارد بیماریهای واگیر در سامانه سیب
 16. جمع آوری آمار ها از شهرستانهای تابعه و تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به سطوح بالاتر
 17. بررسی، رفع اشکال و تایید نهایی موارد بیماریهای واگیر ثبت شده در سیستم پورتال

 

آخرین ویرایش۰۲ تیر ۱۳۹۷