معرفی واحد فناوری اطلاعات

تعداد بازدید:۲۳۱۵
 
مهندس کیوان وزیری
 
مسئول فناوری اطلاعات
پست الکترونیک: K.vaziry@arums.ac.ir
شماره داخلی: ۲۳۸۱
شماره مستقیم: ۳۱۵۵۲۳۸۱ - ۰۴۵
 
 
وظایف:
مسئول فناوری اطلاعات معاونت بهداشتی
مسئول روابط عمومی معاونت بهداشتی
مسئول سامانه یکپارچه بهداشتی (سیب)
مسئول وب سایت معاونت بهداشتی
دبیر کمیته وب
عضو کمیته سخت افزار دانشگاه
کارشناس فناوری اطلاعات دانشگاه
 
 
 
آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۷