نمونه تابلوی سردر خانه‌های بهداشت

نمونه تابلوی سر در خانه های بهداشت

سایز تابلو ۵۰*۱۰۰ سانتیمتر

تناسب اندازه فونت ها نسبت به

نمونه تابلو رعایت گردد، بطوریکه

نام خانه بهداشت خوانا باشد

آخرین ویرایش۰۱ خرداد ۱۳۹۷