نمونه تابلوی سردر پایگاه سلامت جامعه

نمونه تابلوی پایگاه سلامت جامعه

سایز تابلو ۱۰۰*۲۰۰ سانتیمتر ***** طول ۲ متر و عرض ۱ متر

تناسب اندازه فونت ها نسبت به

نمونه تابلو رعایت گردد، بطوریکه

نام پایگاه سلامت جامعه خوانا باشد

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۵