نمونه تابلوی سردر مرکز خدمات جامع سلامت

نمونه تابلوی مرکز سلامت جامعه

‌‌‌سایز تابلو ۱۰۰*۲۰۰ سانتیمتر ***** طول ۲ متر و عرض ۱ متر

تناسب اندازه فونت ها نسبت به

نمونه تابلو رعایت گردد، بطوریکه

نام مرکز سلامت جامعه خوانا باشد

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۵