مطالب آموزشی و کارگاه‌ها (بهداشت خانواده)

 1. دستور العمل مراقبت باروری ویژه
 2. هفته سلامت مردان
 3. مجموعه آموزشیهفته ملی سلامت مردان ایران (سما)
 4. آخرین ورژن بسته خدمتی مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان
 5. دستورالعمل اجرایی ارایه خدمات عمومی میانسالان - ویژه پزشک
 6. آخرین بوکلت باروری سالم
 7. مطالب آموزشی هفته سلامت بانوان
 8. کارگاه شیوه زندگی سالم-فعالیت فیزیکی درمیانسالان بیمار بخش یک
 9. کارگاه شیوه زندگی سالم-فعالیت فیزیکی درمیانسالان بیمار بخش دو
 10. کارگاه شیوه زندگی سالم-فعالیت فیزیکی درمیانسالان بیمار بخش سه
 11. کارگاه شیوه زندگی سالم-فعالیت فیزیکی درمیانسالان بیمار بخش چهار
 12. کارگاه ازدواج آسان (دکتر مولوی - دکتر ندرمحمدی) قسمت اول
 13. کارگاه ازدواج آسان (دکتر مولوی - دکتر ندرمحمدی) قسمت دوم
 14. کارگاه ازدواج آسان (دکتر مولوی - دکتر ندرمحمدی) قسمت سوم
 15. تحرک فیزیکی
 16. پرونده سلامت 98
 17. مطالب آموزشی هفته جهانی سالمند 98
 18. بسته جمع بندی شده خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان
 19. بوکلت سالمندان 98 (غیر پزشک)
 20. آخرین ویرایش چک لیست پایش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان سال ۱۳۹۸
 21. کارگاه شیوه زندگی سالم میانسالان
 22. ارزیابی سلامت مردان ایرانی
 23. مطالب آموزشی هفته سلامت مردان
 24. آیین نامه اجرایی رتینوپاتی در نوزادان نارس
 25. بسته خدمت جوانان - پزشک
 26. بسته خدمت جوانان - غیر پزشک
 27. کارگاه کنترل خشم
 28. راهبردهای کنترل خشم
 29. بوکلت جدید
 30. مواد کمک آموزشی بر گرفته از سایت جوانان
 31. مدارس مروج سلامت
 32. مطالب تحرک فیزیکی
 33. مطالب هفته ملی سلامت بانوان ایران
 34. هفته ملی کودک
 35. مطالب آموزشی هفته جهانی سالمند
 36. کارگاه آموزشی عملی مراقبت سالمندان ۱۸ و ۱۹ شهریور ۹۷
 37. کارگاه بلوغ ۹۶.۰۶.۱۸
 38. مطالب آموزشی کارگاه ایدز (جدید)
 39. مطالب آموزشی ایدز (جدید)
 40. بسته خدمتی پزشک و غیر پزشک جوان (گروه سنی ۱۸ تا ۲۹ سال)
 41. دستورالعمل سنجش
 42. کارگاه توانمند سازی جوانان و نوجوانان (مهارت نه گفتن) مورخ ۹۷.۵.۲
 43. جلسه میانسالان و باروری سالم ۳۱ تیر ۹۷
 44. اجرای تمرینات کششی
 45. دستورالعمل های سلامت نوجوانان
 46. راهنمای بلوغ دختران
 47. جلسه هماهنگی مادران ۱۲/‏۰۴/‏۹۷
 48. پمفلت فعالیت فیزیکی
 49. جلسه ی هماهنگی برنامه مادران ۲۹/‏۰۷/‏۹۶‬
 50. پوستر هفته ملی سلامت زنان سال ۹۶
 51. راهکارهای تغییر برای ورزش
 52. بیست نکته ورزشی
 53. جزوه فعالیت فیزیکی ۱
 54. جزوه فعالیت فیزیکی ۲
 55. پمفلت پوکی استخوان ۱ و ۲
 56. مطالب کارگاه ۲۰ الی ۲۲ شهریور (اینجا کلیک کنید)
 57. فایل راهنمای سرطان (اینجا کلیک کنید)
 58. چک لیست پایش اجرای خدمات نوین سلامت میانسالان (اینجا کلیک کنید)
 59. مطالب آموزشی هفته ملی سلامت بانوان
 60. بخش اول (اینجا کلیک کنید)
 61. بخش دوم (اینجا کلیک کنید)
 62. بخش سوم (اینجا کلیک کنید)
 63. فایل پیشگیری از سرطان زنان (اینجا کلیک کنید)
 64. کارت ارزیابی سلامت میانسالان جدید
 65. مطالب آموزشی هفته سلامت مردان ۹۶ جدید
 66. کمپین هفته مغز

 

آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۸