کاربران برتر سامانه سیب

اسامی کاربران برتر استانی به ترتیب تعداد خدمات ارایه و ثبت شده در سامانه سیب (اینجا کلیک کنید) مرداد ماه ۱۳۹۵

‌‌اسامی کاربران برتر استانی به ترتیب تعداد خدمات ارایه و ثبت شده در سامانه سیب (اینجا کلیک کنید) شهریور ماه ۱۳۹۵

اسامی کاربران برتر استانی به ترتیب تعداد خدمات ارایه و ثبت شده در سامانه سیب (اینجا کلیک کنید) مهرماه ماه ۱۳۹۵‌

‌با عنایت به اجرای سامانه یکپارچه بهداشت (سیب) در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی از ابتدای مرداد ماه سال جاری و لزوم ثبت خدمات ارایه شده به جمعیت تحت پوشش در سامانه سیب بصورت آنلاین، اسامی کابران برتر استانی در نقش های پزشک، مراقب سلامت، ماما، پرستار، بهورز، کارشناس روان و کارشناس تغذیه منتشر گردید و از ماه‌های آینده اسامی کاربرانی که فعالیت کمتری در سامانه سیب دارند نیز منتشر خواهد شد.

آخرین ویرایش۰۶ آبان ۱۳۹۵