ریاست

تعداد بازدید:۸۲۳۸

معاون امور بهداشتی و رییس مرکز بهداشت استان

دکتر بابک نخستین

 

رشته تحصیلی: دکترای حرفه ای

پست الکترونیکی: B.nokhostin@arums.ac.ir

 

 

معاونت امور بهداشتی استان اردبیل در یک نگاه

سلامتی یکی از محورهای عدالت و توسعه جوامع در تمامی ابعاد اجتماعی اقتصادی، سیاسی و انسانی به شمار می رود و نقش دولت در برنامه ریزی، پشتیبانی و جلب مشارکت مردم در راستای حفظ و ارتقای سلامتی به وضوح مشهود می باشد.
لذا ارائه خدمات بهداشتی و درمانی کامل و با کیفیت مطلوب با همکاری مردم از طریق واحدهای بهداشتی درمانی (مراکز بهداشتی درمانی، پایگاههای بهداشتی، خانه های بهداشت) به تمامی اقشار جامعه با همکاری و مشارکت ارگانها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی مرتبط از جمله اقدامات موثری است که در ارتقا سلامت جامعه (توانمند سازی مردم در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی و تصمیم گیری در انتخاب رفتارهای بهداشتی برای به دست آوردن زندگی سالم) نقش بسزایی دارد.
مرکز بهداشت استان در پیکره عظیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اردبیل از جایگاه ویژه و منحصر به فردی برخوردار است.

مرکز بهداشت استان محل تلاقی تمام فعالیهای بهداشی، پژوهشی، آموزشی و درمانی دانشگاه (در سطح کل جامعه در شهر و روستا) به حساب می آید که زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه و معاونت سلامت وزارت متبوع، مدیریت و هدایت برنامه های بهداشتی را در سطح استان بر عهده دارد و در راستای دست‌یابی به هدف اصلی خود که همانا تأمین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت تمام اقشار مردم در شهر و روستا است برنامه‌های سلامتی را در ابعاد مختلف پشتیبانی می نماید که ذیلاً در خصوص ساختار مرکز و وظایف عمده آن توضیحاتی ارائه می‌شود.

تاریخچه مرکز بهداشت استان اردبیل
آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸