معرفی کارشناسان

کارشناسان مدیریت نظارت و ارزیابی فرآورده های مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی وبهداشتی
ردیف

کارشناس

سمت

مدرک

 

 

۱

 

 

 

مهندس مالک جواد پور

رئیس اداره نظارت بر مواد خوردنی و آشامیدنی و کارشناس آب معدنی و آشامیدنی

کارشناس ارشد سم شناسی

۲

مهندس فرشید سلیمی

کارشناس صدور پروانه، اقلام پلیمری، دبیر شورای فنی و رابط آموزشی

کارشناس ارشد شیمی آلی

 

۳

مهندس بهرام اخوان

 

کارشناس لبنیات و نوشیدنیها

 

کارشناس ارشد شیمی آلی

 

۴

مهندس مهدی ولی اندبیلی

 

کارشناس آردسازی، مراکز نگهداری مواد غذایی، روغن و نشان ایمنی و سلامت

کارشناس ارشد شیمی آلی

 

۵

مهندس حسین صدشکر

 

کارشناس فرآورده های قندی، عسل و فرآورده های یخی، مسئول IT

کارشناس ارشد تکنولوژی مواد غذایی

۶

مهندس جمشید نوروز بریس

 

کارشناس نظارت بر آرایشی و بهداشتی، کارگروه مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالاهای سلامت محور و پایش سموم

کارشناس ارشد ژنتیک - سلولی مولکولی

۷

مهندس فاطمه صمیمی هشجین

 

کارشناس فرآوردههای گوشتی، کنسروی و، فرآورده های کشاورزی

 

کارشناس ارشد تکنولوژی مواد غذایی

 

 

آخرین ویرایش۲۲ فروردین ۱۳۹۸