مدیریت نظارت و ارزیابی فرآروردههای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

تعداد بازدید:۶۰۸۸

محمد رضا آقا جانی

رشته تحصیلی: کارشناسی تغذیه وکارشناسی ارشد شیمی آلی

تلفن تماس: ۳۳۵۱۷۱۵۲-۰۴۵

 

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۶