معاونت غذا و دارو

 

دکتر محسن ارزنلو

مرتبه علمی: استادی

رشته تحصیلی: باکتری شناسی پزشکی

سمت اجرائی: معاون غذا و دارو

شماره تلفن تماس: ۳۳۵۱۸۳۰۷-۰۴۵

پست الکترونیکی

 

آشنایی با معاونت غذا و دارو

تا آبان ماه سال ۱۳۸۳ به صورت مجموعه مدیریتی و و تحت مجموعه معاونت دارو و درمان دانشگاه انجام وظیفه می نمود.

به واسطه اهمیت روز افزون و نقش غذا و دارو در سلامت آحاد مختلف جامعه، از آن تاریخ به صورت معاونت غذا و داروی دانشگاه و مستقل از معاونت درمان آغاز به کار کرد.

درسال ۱۳۸۱ عملیات احداث ساختمان مستقل با خرید زمین شروع و در بهمن ماه ۱۳۸۴ به اتمام رسید و حوزه معاونت غذا و دارو با انتقال به ساختمان جدید عملاً به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز نمود.

لازم به ذکر است که در طول مدت آبان ۸۳ تا بهمن ماه ۸۴ دو معاونت درمان و غذا و دارو در ساختمان واحدی مشغول ارائه خدمات بودند.

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۶