فرم ثبت شکایات مدیریت دارو و مواد تحت کنترل

 • 0
 • نام و نام خانوادگی شاکی:*نام کامل
  1
 • آدرس شاکی*نام کامل
  2
 • شماره تلفن همراه شاکی*نام کامل
  3
 • دسته
  4
 • نام داروخانه مورد شکایت*نام کامل
  5
 • آدرس دارو خانه*نام کامل
  6
 • تاریخ مراجعه به دارو خانه*تاریخ برگزاری
  7
 • ساعت مراجعه به داروخانه*ساعت ملاقات
  8
 • دسته
  9
 • وضعیت بیمه*فقط یکی انتخاب کنید
  بیمه
  آزاد
  10
 • نوع بیمه*فقط یکی انتخاب کنید
  تامین اجتماعی
  بیمه سلامت
  نیروهای مسلح
  11
 • شماره بیمه*شماره بیمه
  12
 • دسته
  13
 • موضوع شکایت*فقط یکی انتخاب کنید
  گرانفروشی
  کم فروشی
  تحویل دارو یا کالای غیر مجاز
  تحویل دارو یا کالای تاریخ گذشته
  تحویل داروی اشتباه
  برخورد نامناسب
  سایر
  14
 • نام دارو یا کالای مورد شکایت*نام کامل
  15
 • نام کارخانه سازنده*نام کامل
  16
 • روش دریافت دارو یا کالا*فقط یکی انتخاب کنید
  با نسخه پزشکی
  بدون نسخه پزشکی
  17
 • دریافت کالا*فقط یکی انتخاب کنید
  با فاکتور
  بدون فاکتور
  18
 • دسته
  19
 • -در صورت نداشتن فاکتور ارائه فیش دستگاه پوزخرید الزامی است.
  -در صورت عدم ارائه فاکتور موضوع شکایت قابل رسیدگی نمی باشد.
  20
 • مستندات*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  اصل یا کپی نسخه با مهر داروخانه
  کپی صفحه اول دفترچه بیمه
  فیش دستگاه پوز
  اصل کالایا جعبه آن
  فاکتور داروخانه
  21
 • بار گذاری مستندات*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   22
  • دسته
   23
  • تاریخ ثبت شکایت*تاریخ روز
   24
  • شرح شکایت*توضیح بیشتر
   25