آموزش مجازی

تعداد بازدید:۳۲۳۱

 سامانه آموزش مجازی(نوید)

 

سامانه برگزاری آزمون (فرادید)

 

         سایت آرمان

 

اسامی و تلفن رابطین دانشکده ها

« لینک کلاس‌های آنلاین دانشکده ها»

دانشکده پرستاری مامایی :

ele.arums.ac.ir/nursing1

ele.arums.ac.ir/nursing2

ele.arums.ac.ir/nursing3

دانشکده داروسازی :

ele.arums.ac.ir/pharmacy1

ele.arums.ac.ir/pharmacy2

ele.arums.ac.ir/pharmacy3

دانشکده پرستاری گرمی :

ele.arums.ac.ir/nursing

دانشکده پردیس :

elg.arums.ac.ir/pardisA

elg.arums.ac.ir/pardisB

elg.arums.ac.ir/pardisC

دانشکده بهداشت :

elg.arums.ac.ir/health1

elg.arums.ac.ir/health2

elg.arums.ac.ir/health3

دانشکده دندانپزشکی :

elb.arums.ac.ir/dentistry1

elb.arums.ac.ir/dentistry2

elb.arums.ac.ir/dentistry3

دانشکده پزشکی و پیرا پزشکی :

elb.arums.ac.ir/medical1

elb.arums.ac.ir/medical2

elb.arums.ac.ir/medical3

elb.arums.ac.ir/medical4

elb.arums.ac.ir/medical5

آموزشکده عالی سلامت مشکین شهر :

elg.arums.ac.ir/room1

 نرم افزار های ضروری برای ADOBE CONNECT

 ZD.Soft.Screen.Recorder  نرم افزاری برای ضبط ویدئو کنفرانس

نرم افزار کیبورد فارسی

 

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۹