آموزش مجازی

تعداد بازدید:۱۵۷۲۲

 سامانه آموزش مجازی(نوید)                                                                                                 دانلود نرم افزار Adobe Connect                                                                                                                                                                                                   

سامانه برگزاری آزمون (فرادید)                                                                                            آموزش کار با نرم افزار bigbluebutton                                                                                      

                

         سایت آرمان                                                                                                                               آموزش کار با نرم افزار adobe connect                                                                                                    

                                                                                                                     

اسامی و تلفن رابطین دانشکده ها

 

 

 

آخرین ویرایش۱۲ مهر ۱۳۹۹