معاون مدیر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی

سیف الله جهانگیری

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: مدیریت دولتی

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۷۵۶-۰۴۵

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

 

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۳۹۸