مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۱۳۳۹۹

دکتر رامین نسیمی دوست

مرتبه علمی: استادیار

رشته تخصصی: دکتری تخصصی طب سنتی ایران

پست الکترونیکی: r.nasimi@arums.ac.ir 

تلفن تماس : ۳۳۵۳۴۷۵۵-۰۴۵

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

آخرین ویرایش۱۸ آذر ۱۳۹۸