اداره تحصیلات تکمیلی

رئیس گروه اداره تحصیلات تکمیلی

معصومه حضرتی نوین

مرتبه علمی: کارشناس ارشد

رشته تحصیلی: علوم اجتماعی

پست الکترونیکی:

تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۸۳۰- داخلی ۳۵۸

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲ - پیش شماره ۰۴۵

 

شرح وظایف

  • انجام امور مربوط به آزمون های پذیرش دستیار / پذیرش کارشناس ارشد گروه های پزشکی / آزمون های درون دانشگاهی / ارتقاءوگواهی نامه تخصصی دستیاران
  • انجام امور مربوط به دانش آموختگان در رشته های تخصصی و کارشناسی ارشد
  • ثبت نام از پذیرفته شدگان آزمون دستیاری
  • معرفی دستیاران جهت دوره های چرخشی
  • ثبت نام آزمون فوق تخصصی و فلوشیب
  • ثبت نام جهت آزمون دانشنامه تخصصی
  • اختصاص کد مرکزی
  • پذیرش و ثبت نام
آخرین ویرایش۲۵ دی ۱۳۹۸