بسته اعتلای اخلاق حرفه ای

 

 • آقای دکترمسعود انتظاری اصل
 • آقای دکتر اکبر پیرزاده
 • آقای دکترعزیز کامران
 • آقای دکتر علی محمدیان
 • آقای دکتر بهنام مولایی
 • خانم دکتر خاطره عیسی زاده فر
 • آقای دکتر حامد زندیان
 • آقای حجت الاسلام حاج کاظم معاضدی
 • آقای دکتر مجتبی امانی
 • آقای دکترپرویز مولوی
 • خانم دکترمعصومه آقامحمدی
 • آقای دکتر مهریار ندر محمدی
 • آقای دکتررامین نسیمی دوست
 • خانم دکترآرزو معینی (مسئول بسته)
 • خانم معصومه رستم نژاد

اهداف کارگروه: 

تشکیل جلسات شورای اخلاق دانشگاه

احصای زیر ساخت های اخلاق حرفه ای در مراکز آموزش عالی

تشکیل کارگروه

پروپوزال کمیته اعتلای اخلاق حرفه ای

گزارش کمیته اعتلای اخلاق حرفه ای

آخرین ویرایش۳۱ شهریور ۱۳۹۸