معاون آموزشی دانشگاه

دکتر اکبر پیرزاده

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تخصصی: متخصص اتولوژی نورواتولوژی

پست الکترونیکی: a.pirzadeh@arums.ac.ir

تلفن تماس : ۳۳۵۳۴۷۵3-۰۴۵

نمابر ۳۳۵۳۴۷۵۲- پیش شماره ۰۴۵

 

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۸