تقویم دانشگاهی

تعداد بازدید:۵۵۷۹

 

 
نیمسال اول سالتحصیلی 99 - 98 
انتخاب واحد اینترنتی  16 لغایت 21 شهریور ماه 98
شروع کلاسها 98/6/23
حذف و اضافه دو درس 98/7/2 و 98/7/3
حذف اضطراری یک درس 12 و 13 آذر ماه 98
پایان کلاس ها 98/10/19
شروع امتحانات  98/10/21
پایان امتحانات 98/11/8
امتحانات کلیه دروس گروه معارف اسلامی  از تاریخ 98/11/5 لغایت تاریخ 98/11/7

 

نیمسال دوم سالتحصیلی 99 - 98 
انتخاب واحد اینترنتی  12 لغایت 16 بهمن ماه 98
شروع کلاسها 98/11/19
حذف و اضافه دو درس 98/11/29 و 98/11/30
حذف اضطراری یک درس 23 و 24 اردیبهشت ماه 99
پایان کلاس ها 99/3/29
شروع امتحانات  99/3/31
پایان امتحانات 99/4/18
امتحانات کلیه دروس گروه معارف اسلامی  از تاریخ 99/4/7 لغایت تاریخ 99/4/9
آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۸