آرشیو اخبار

فراخوان دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری (۱۳۹۸)

فراخوان دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری هم زمان با بیستمین همایش کشوری آموزشی علوم پزشکی از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ در مرکز بین المللی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب