سامانه نقل و انتقالات دانشجویان نیمسال اول ۹۸-۹۷

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۷ کد : ۳۵۹۶ خبرهای مهم
تعداد بازدید:۱۲۵۵۴

 بدین وسیله به اطلاع می رساند فرآیند ثبت درخواست های میهمانی و انتقال نیمسال دوم ۹۸ -۹۷ از تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ شروع و تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ادامه خواهد داشت

 
 
بدین وسیله از دانشجویان متقاضی میهمانی و یا انتقالی به سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی در نیمسال اول ۹۸-۱۳۹۷ درخواست می‌گردد جهت ثبت نام در سامانه نقل و انتقال دانشجویی به آدرس‌های زیر مراجعه نمایند.

جهت ثبت نام میهمانی به سایر دانشگاه‌های وزارت بهداشت به آدرس زیر مراجعه نمایند.
http://guest.behdasht.gov.ir

جهت ثبت درخواست انتقال به سایر دانشگاه‌های وزارت بهداشت به آدرس زیر مراجعه فرمایند.

http://transmission.behdasht.gov.ir

 

 

جدول زمانی فرآیند انتقال دستیاران تخصصی بالینی نوبت اول ۱۳۹۷

ردیف

موضوع

تاریخ شروع

تاریخ پایان

۱

ثبت و اصلاح درخواست های میهمان و انتقال در دانشگاه های مبداء

۱۳۹۷/۰۸/۲۰

۱۳۹۷/۰۹/۱۰

۲

بررسی درخواست هاو مدارک متقاضیان میهمانی و انتقال توسط دانشگاه های مبداء و اصلاحات توسط متقاضیان در صورت اعلام نقص توسط دانشگاه های مبداء

۱۳۹۷/۰۹/۱۱

۱۳۹۷/۰۹/۲۵

۳

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و بررسی و اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه های مبداء

۱۳۹۷/۰۹/۲۶

۱۳۹۷/۱۰/۱۰

۴

بررسی مدارک و درخواست های متقاضیان انتقال توسط دانشگاه های مقصد و اصلاحات توسط متقاضیان در صورت اعلام نقص توسط دانشگاه های مقصد

۱۳۹۷/۱۰/۱۱

۱۳۹۷/۱۰/۲۳

۵

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و بررسی و اعلام نتیجه نهایی توسط دانشگاه های مقصد

۱۳۹۷/۱۰/۲۴

۱۳۹۷/۱۱/۰۸

 

جدول زمان بندی فرآیند میهمانی و انتقال نوبت اول ۱۳۹۷:

مهلت ثبت نام دانشجویان متقاضی در مبدا و بارگذاری مدارک لازم در سامانه

۱۳۹۷/۰۲/۱۵ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ به مدت ۳۰ روز

مهلت بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبدا و ویرایش توسط دانشجو

۱۳۹۷/۰۳/۱۶ لغایت ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ به مدت ۱۰ روز

اتمام فرصت ویرایش و تکمیل مدارک توسط دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبداء

۱۳۹۷/۰۳/۲۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ به مدت ۳۰ روز

مهلت بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو

۱۳۹۷/۰۴/۲۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ به مدت ۱۰ روز

اتمام مهلت ویرایش و تکمیل مدارک دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

۱۳۹۷/۰۵/۰۸ لغایت ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ به مدت ۳۰ روز


( ۳۵ )