نحوه تصویب طرح های تحقیقاتی

دانشجویان علاقه مند به پژوهش می‌توانند با انتخاب استاد راهنما و راهنمایی ایشان برای موضوع مورد علاقه خود فرم پروپوزال کمیته تحقیقات دانشجویی را تکمیل نمایند. پروپوزال آماده به مسئول واحد پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده تحویل داده می‌شود و فرایند تصویب آن به شرح ذیل ادامه می‌یابد.

دریافت فرم پروپوزال طرح تحقیقاتی

فرایند تصویب طرح‌های تحقیقات دانشجویی

 

 

 

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۷