کمیته برتر

کمیته تحقیقات دانشجویی واحد دانشکده بهداشت به عنوان برترین کمیته در سال ۲۰۱۸ انتخاب گردید. شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی از بین سه واحد نهایی شامل دانشکده داروسازی، دانشکده پرستاری و مامایی و دانشکده بهداشت، با توجه به کسب بالاترین امتیاز (۱۳۷ امتیاز) توسط کمیته دانشکده بهداشت، این واحد را به عنوان برترین واحد برگزید. شاخصهای امتیازدهی به فعالیتهای کمیته ها شامل تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب، تعداد مقالات با افیلیشن کمیته تحقیقات دانشجویی، تعداد کارگاه ها، تعداد ژورنال کلابها، برگزار مدارس پاییزه، استارت آپ، مجلات علمی دانشجویی و... می باشد. برای مشاهده جزئیات امتیازدهی لطفاً اینجا را کلیک نمایید.

آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۷