فرآیند شناسایی پژوهشگران برتر

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه هر سال در هفته اول آذر دانشجویان پژوهشگر برتر دانشگاه را انتخاب و معرفی می‌نماید. معیارهای انتخاب دانشجوی برتر بر اساس موارد ذکر شده در موضوع بند «ک» ماده ۲ آئین‌نامه «تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان» می‌باشد.

برای آگاهی از فرآیند و نحوه شناسایی پژوهشگران برتر اینجا را مشاهده فرمائید.

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۳۹۸