فرآیند حمایت دانشگاه از دانشجویان پژوهشگر

فرایند حمایت دانشگاه از دانشجویان پژوهشگر برای ارائه مقالات علمی در مجلات و همایشها

 

دانشگاه این امکان را برای دانشجویان فراهم کرده است که تمام دانشجویان بدون آنکه تعهدی در قبال انجام طرح تحقیقاتی داشته باشند، بتوانند با در اختیار گرفتن هزینه اولیه اقدام به انجام پژوهش نمایند.

برای انجام این کار، دانشجویان علاقه مند می‌توانند با راهنمایی یک استاد محترم راهنما، پروپوزال خود را بنویسند و آن را به مسئول واحد پژوهش کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده مربوطه تحویل دهند. روند فرایند تصویب طرح تحقیقاتی دانشجویی در فلوچارت " طرح‌های تحقیقات دانشجویی" قابل مشاهده می‌باشد.

دانشجویانی که بتوانند مقالاتی را در مجلات معتبر پذیرش بگیرند، متناسب با اعتبار مجله مبالغ قابل توجهی را دریافت خواهند نمود. برای مشاهده هزینه‌های اختصاص داده شده برای دانشجویان جهت چاپ مقالات اینجا را کلیلک نمائید.

همچنین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برای دانشجویانی که بتوانند از طرح‌های تحقیقاتی مصوب کمیته تحقیقات دانشجویی و یا از پایان نامه‌های خود مقاله‌ای را در کنگره‌های معتبر داخلی و خارجی بصورت سخنرانی یا پوستر پذیرش بگیرند، بصورت تأمین هزینه ایاب و ذهاب حمایت می‌نماید.

برای مشاهده فرایند حمایت از دانشجویان پژوهشگر اینجا را کلیک فرمائید.

آخرین ویرایش۲۱ مهر ۱۳۹۷