سرپرست کمیته تحقیقات

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی

دکتر الهام صفرزاده

رشته تحصیلی: دکترای ایمنی شناسی پزشکی

رتبه علمی: استادیار

سوابق فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی

ایمیل:safarzadehelham@yahoo.com

شماره تماس: 33513419-045

 

کارشناس کمیته تحقیقات

خانم فریده سروی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

ایمیل:f.sarvi@arums.ac.ir

تلفن تماس با کارشناس: ۳۳۵۱۳۴۱۹-۰۴۵

 

آخرین ویرایش۰۷ دی ۱۳۹۸