معرفی اندیشگاه سلامت

تعداد بازدید:۱۲۰۰

معرفی اندیشگاه سلامت
منظور از ایده در اندیشگاه " راه حل رفع نیاز حال و آینده " می باشد.
اندیشگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اولین کانون تفکر ثبت شده در ساختار دبیرخانه سیاستگذاری سلامت استان اردبیل می باشد.این اندیشگاه می کوشد تا در جایگاه یک کانون تفکر، به تولید فکر و اندیشه در حوزه سلامت (با تکیه بر پژوهش های گسترده و عمیق) بپردازد.لذا کلیه افراد دارای فکر و اندیشه در حوزه سلامت می توانند با ثبت ایده های خود، کمک بزرگی برای ارتقای وضعیت سلامت کشور نمایند.
حقوق مربوط به ایده های ثبت شده در اندیشگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
- بر اساس اساسنامه اندیشگاه سلامت، هر فردی می تواند فکر و یا ایده جدیدی که در راستای ارتقای وضعیت سلامت کشور و یا استان باشد را در سامانه سلامت وارد نماید.
- هر ایده ای که در سامانه اندیشگاه سلامت وارد گردد، بر اساس اولویت زمانی و در صورت تکراری نبودن و تایید نهایی اندیشگاه، برای فرد ارائه دهنده ایده، ثبت خواهد شد و حقوق آن برای صاحب ایده محفوظ خواهد بود.
- صاحب ایده پس از تایید اندیشگاه، می تواند ایده مذکور را راسا به صورت طرح تحقیقاتی و عملیاتی درآورده و یا از طریق اندیشگاه به تیم تحقیق واگذار نماید.

آخرین ویرایش۰۸ شهریور ۱۳۹۶