اعضای کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

تعداد بازدید:۱۹۴۶

اعضای کار گروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان

استاندار (رئیس شورا)
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی (دبیرشورا)
تبصره: در استان های با بیش از یک دانشگاه یا دانشکده، دبیر را وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین نموده و سایر روسای دانشگاه / دانشکده نیز عضو شورا خواهند بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
رئیس سازمان صدا و سیمای مرکز استان
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
رئیس سازمان نظام پزشکی در استان
رئیس سازمان خدمات درمانی های مسلح در استان
مدیر کل بازرگانی استان
مدیر کل صنایع و معادن استان
مدیر کل اقتصاد و دارایی استان
یک نفر از مسؤولین استان به پیشنهاد وزیر رفاه
فرمانده ناحیه انتظامی استان
تبصره ۱:
مدیران و روسای استانی سازمانها و دستگاههای اجرایی، معاونین سلامت و غذا و دارو دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات و بهداشتی درمانی بدون حق رای به دعوت دبیر شورا و رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر در جلسات شرکت نمایند.
تبصره ۲:
شورای سلامت و امنیت غذایی استان دارای دبیرخانه ای است که محل آن در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان میباشد.

 

آخرین ویرایش۰۱ مهر ۱۳۹۶