بخش های مرکز

تعداد بازدید:۱۳۱۲

مشارکتهای مردمی
_ امور خیرین و موسسات خیریه سلامت
_امور خیرین سلامت
_امور موسسات خیریه سلامت
__ موسسات خیریه سلامت
__ خیریه های بیمارستانی
__ بخش طب تسکینی بیمارستانها
امور اوقاف
حرکت های جهادی سلامت
_ خدمات رسانی
_ عمرانی
امور داوطلبین
_کلینیک سیاردندانپزشکی
_سازمانهای مردم نهاد سلامت
__حمایت و ارزیابی
__توسعه و توانمند سازی اجتماعی محور
مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت
_ همکاری های بین بخشی
_ برنامه ریزی
_ مدیریت سلامت
_ امور پژوهشی
_توسعه پایدار
_آسیب های اجتماعی سلامت
_ فرهنگ سلامت
دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذائی
_ کمیته امنیت غذائی
_ کمیته پیوست سلامت
_ شورای سلامت شهرستان، شهر، بخش و روستا
_ کمیته (شورای) دیده بانی سلامت
_ کمیته پیام رسان سلامت
_ خانه مشارکت مردم
_ اندیشگاه سلامت
_ شوراهای پیام گذار

 

 

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۶