معاون پژوهشی مرکز

تعداد بازدید:۳۵۲

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثربر سلامت

‌‌‌‌‌‌‌ دکتر حامد زندیان

سمت علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی سیاستگذاری سلامت


تلفن تماس :۳۳۵۱۳۴۲۹-۰۴۵

پست الکترونیکی: zandian.hamed899@gmail.com

آخرین ویرایش۰۸ مهر ۱۳۹۸