کارگاه مشترک با اداره کل بهزیستی استان

تعداد بازدید:۳۹۷

ارگاه مشترک مرکز ( SDH ) با سازمان بهزیستی برای طراحی پژوهش‌های مشترک

در این نشست که ۲۶ اردیبهشت ماه ۹۶ با حضور اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و به میزبانی سازمان بهزیستی اردبیل برگزار شد. دکتر ستاری مدیرکل بهزیستی استان ضمن خیر مقدم گویی و تشریح برخی از اقدامات و فعالیت‌های سازمان پیرامون سلامت اجتماعی گفت: یکی از سیاستهای اصلی سازمان در توانمند سازی افراد جامعه هدف بحث رویکرد اجتماع محور می‌باشد.که با تمام توان برنامه‌های خود را در این زمینه ادامه می‌دهد.

وی کارگاه آموزشی را فرصت مناسب به منظور آشنایی سایر نهادها بویژه متولیان بحث تامین سلامت اجتماعی با حوزه‌ها یاد کرد وبر اهمیت دادن به پژوهش‌های اجتماع محور درزمینه سلامت اجتماعی تاکید کرد. دکتر ستاری در خاتمه به مشارکت وهمدلی اعضاء، ارسال نتایج پژوهش‌های ارجاعی به سازمان، ترسیم نقشه راه سلامت اجتماعی شناسایی بین بخشی، شناسایی پزشکان خیر و معتمد ومستند سازی اقدامات در ارائه خدمات تاکید کرد.

در ادامه دکتر صادقیه رئیس کمیته سلامت اجتماعی نیز ضمن دعوت حاضرین بر همکاری مستمر و موثر با سازمان بهزیستی بر گفتمان سازی عوامل موثر برتامین سلامت اجتماعی اشاره کرد وگفت: با توجه به مطالعات اجتماعی صورت گرفته در سلامت اجتماعی اولین گام گفتمان سازی علمی در بین نهادها و مراجع ذیربط می‌باشد.

رئیس مرکز ( SDH ) دانشگاه علوم پزشکی مهمترین فاکتور سلامت را خود مردم دانسته و برلزوم وحدت ، همدلی ، مشارکت و همراهی مسئولان در این خصوص تاکید کرد.

دراین کارگاه، هر یک از معاونین پیشگیری، امور اجتماعی وتوانبخشی بهزیستی استان به تشریح فعالیت‌های حوزه کاری خود بویژه برنامه‌های خود بارویکرد اجتماع محور پرداختند.

عناوین مصوب پایان نامه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی مشترک بین مرکز (SDH) دانشگاه علوم پزشکی و سازمان بهزیستی اردبیل کلیک نمایید

آخرین ویرایش۰۷ اسفند ۱۳۹۶