اخبار

امضای طرح تحقیقاتی فی ما بین مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران گالری

امضای قرارداد طرح تحقیقاتی با عنوان «سنجش سرمایه اجتماعی و تبیین ارتباط آن با عوامل خطر زیستی و رفتاری بیماری‌های غیرواگیر در سطح ملی و فروملی در ایران» فی ما بین مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به نمایندگی دکتر حامد زندیان و موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران به نمایندگی پرفسور رضا ملک زاده در نیماد ✅ به گفته دکتر زندیان، رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه ، این طرح در چهار مرحله و در ده استان منتخب اجرایی خواهد شد و حاصل آن ضمن تعیین دقیق سطح سرمایه اجتماعی به عنوان متغییری بسیار موثر بر سلامت افراد در سطح کشور و استان ها، ارتباط آن با مهم‌ترین بیماری های غیرواگیر از جمله سرطان، بیماری‌های قلبی و عروقی و اختلالات روانی مورد سنجش قرار خواهد گرفت. ✅ وی گفت: این طرح و قرارداد دومین طرح منعقد شده بین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و نیماد است که می‌تواند گامی موثر در جهت توسعه تحقیقات علوم پزشکی و ارتقا رتبه دانشگاه در رنکینگ ملی باشد. ✅ دکتر زندیان افزود: در قالب این طرح که با همکاری و مشارکت اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی تهران و مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام خواهد یافت چهار مقاله Q۱ و سه سخنرانی به عنوان محصول نهایی طرح ارایه خواهد گردید.

ادامه مطلب