فرم درخواست VPN

فرم درخواست VPN برای اعضای هیأت علمی و همکاران ستاد
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • First Name & Last Name*Full Name
  2
 • سمت اداری*بطور کامل
  3
 • شماره تلفن همراه*
  4
 • رمز پیشنهادی*
  5
 • تائیدیه مدیرگروه برای هیات علمی/ نامه ابلاغ برای کارکنان*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   6
  • محل خدمت*یکی انتخاب کنید
   دانشکده پزشکی
   دانشکده بهداشت
   دانشکده دندانپزشکی
   دانشکده پرستاری و مامایی
   ستاد مرکزی
   فوریت پزشکی
   مرکز تحقیقات گوارش و کبد
   7