کارگاه‌ها و همایش های علم‌سنجی

تعداد بازدید:۴۴۹

برنامه کارگاه‌های اداره علم‌سنجی دانشگاه در سال 1398

 

کارگاه نوپا (ویژه کارشناسان کتابخانه ها)

  List

پنج شنبه   1398/3/5

صغری گلمغانی

 

 

کارگاه نوپا (ویژه اعضای هیأت علمی)

List

چهارشنبه  1398/3/8

صغری گلمغانی

 

 

کارگاه ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی Scopus (ویژه کارشناسان کتابداری و علم سنجی)  

  List

سه شنبه  1398/3/21

صغری گلمغانی

 

 

کارگاه منبع یاب (ویژه کارشناسان کتابداری)

List 

چهارشنبه    1398/4/19

صغری گلمغانی

 

 

کارگاه نوپا(ویژه هیأت علمی)

  List

چهارشنبه 1398/4/20

صغری گلمغانی

 

 

کارگاه ادغام و ویرایش پروفایل نویسنده در بانک اطلاعاتی Scopus (ویژه اعضای هیأت علمی)

  List 

چهارشنبه   1398/4/25

صغری گلمغانی

 

 

 

ارزیابی مجلات (دو روزه)  (ویژه اعضای هیأت علمی)

  List 

سه شنبه 1398/9/12

دکتر مجتبی امانی صغری گلمغانی

 

 

 

 

کارگاه سرقت علمی (اعضای هیأت علمی)

پنج شنبه  1398/10/19

دکتر مجتبی امانی

 

 

کارگاه وب سایت های تقلبی (اعضای هیأت علمی)

یکشنبه  1398/10/26

دکتر مجتبی امانی

 

 

کارگاه نوپا (ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

پنج شنبه  1398/11/17

صغری گلمغانی

 

 

* مخاطبان کارگاه ها، اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان، کارشناسان کتابداری و علم سنجی می باشند.

 

برنامه کارگاه‌های مرکز علم سنجی دانشگاه در سال 1398

برنامه کارگاه‌های مرکز علم سنجی دانشگاه در سال ۱۳۹۷

برنامه کارگاه‌های مرکز علم‌سنجی دانشگاه در سال ۱۳۹۶

آخرین ویرایش۲۶ فروردین ۱۳۹۹