راهنمای شناسایی مجلات نمایه شده در Web of Knowledge (ISI)

امروزه ارزیابی مجلات علمی یکی از دغدغه های جوامع علمی به شمار می رود، برای اینکه بدانید مجله ای که برای چاپ مقاله خود در نظر گرفته اید آیا جزو مجلات نمایه شده در پایگاه Web of Knowledge (ISI) است یا نه، می توانید از طریق آدرس http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl به ۳ روش زیر عمل کنید:

‌‌

از طریق سایت Master Journal List مجله مورد نظر را به سه روش زیر جستجو می کنیم.

براساس شماره استاندار بین المللی پیایند ( ISSN ) : شماره هشت رقمی منحصر به یک مجله می باشد

براساس عنوان کامل مجله ( Full Journal Title ) : جستجوی عنوان کامل مجله را فراهم می کند

براساس قسمتی از عنوان ( Title Word ): مجلاتی که دارای واژه مشترک می باشد را ارائه می دهد

۱- از طریق سایت Master Journal List مجله مورد نظر را جستجو نمایید

مثال: ISSN مجله یا عنوان کامل و یا واژه ای از عنوان را وارد کرده جستجو را انجام می دهید.

در صفحه گشوده شده روی کلمه Coverage کلیک می کنید(مطابق شکل زیر)

حال در قسمت Coverage باید ببینید این مجله در کدامیک از زیر مجموعه ها طبقه بندی شده است.

همانطوری که مشاهده می کنید، مجله فوق در پایگاه WOS ( Science Citation Index, Science Citation Index Expanded ) نمایه می شود. بنابراین بدلیل نمایه شدن در WOS توسط پژوهشگران جهان قابل جستجو و استناد می باشد. و از اعتبار علمی بالایی نیز برخوردار است.

 

توجه: در صورتی که در قسمت Coverage ( Science Citation Index Expanded™, Social Sciences Citation Index® ) وجود داشته باشد یعنی مجلات در پایگاه WOS نمایه شده و دارای IF می باشد. ولی اگر Emerging Sources Citation Index باشد، شامل مجلاتی است که در حال بررسی جهت نمایه در WOS و فاقد IF می باشد. (در واقع جزو مجلات ISI نمی باشد)

اگر مجله ای در یکی از سه زیر مجموعه زیر طبقه بندی شده باشد از امتیاز ISI برخوردار است.

Science Citation Index Expanded

Social Sciences Citation Index

Arts & Humanities Citation

اما در صورتی که مجله در پایگاه Thomson Reuters وجود نداشته باشد پیام No matches found for the query را مشاهده خواهید کرد (مطابق شکل زیر)

۲- از طریق پایگاه WOS مجلات نمایه شده در این پایگاه را جستجو کنید

 

الف) جستجو براساس عنوان مجله

مجله BIOSENSORS & BIOELECTRONICS را در باکس جستجو وارد نموده از باکس کشویی مقابل Publication Name را انتخاب کرده کلید Search را کلیک نمایید.

در صفحه گشوده شده روی عنوان مجله کلیک نمایید تا اطلاعات کامل مجله را مشاهده کنید (مطابق شکل زیر)

ب) جستجو براساس عنوان مقاله مجله

مثال: عنوان مقاله ای از مجله مورد نظر را در باکس جستجو وارد کرده از باکس کشویی مقابل عنوان را انتخاب کنید (مطابق شکل زیر)

در صفحه گشوده شده عنوان مجله غیرفعال است یعنی مجله در پایگاه Emerging Sources Citation Index نمایه شده در حال حاضر فاقد IF و Q می باشد

۳- روش سوم جستجوی مجله از JCR ( Journal Citation Report )

برای مثال: مجله Anatomia Histologia Embryologia را در باکس مربوطه تایپ کنید.

 

 

چناچه مشاهده می کنید مجله Anatomia Histologia Embryologia در JCR نمایه شده است.

 

 

 

آخرین ویرایش۲۲ دی ۱۳۹۷