دیابت

تعداد بازدید:۲۳۸

به مناسبت هفته دیابت

کلاس آموزش  دیابت : پیشگیری ، کنترل  ، درمان ، تغذیه و خودمراقبتی

برای مراجعین و همراهان در درمانگاه مرکز توسط کارشناس محترم تغذیه  خانم اسدی  با حضور و همکاری سوپروایزر آموزشی ، سوپروایزرآموزش سلامت  همگانی و مسئول محترم درمانگاه  در تاریخ 98/8/25 برگزار گردید و به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد .

درآخرجلسه نیز قند خون حضار محترم با گلوکومتر چک شد و توضیحات لازم از جهت ارجاع به درمانگاه دیابت ، رعایت رژیم غذایی  و دارویی با توجه به جواب آزمایش و شرح حال ، داده شد .

آخرین ویرایش۰۲ آذر ۱۳۹۸