تکنسین تاسیسات

تعداد بازدید:۳۱۲

شرح وظایف

 • کمک در تعمیر تهویه و حرارت مرکزی
 • کمک در بهره‌برداری از دستگاههای تهویه و تعمیرات جزئی دستگاههای تهویه و فن‌کوئل‌ و هوارسان
 • بهره‌برداری و نگهداری سیستم‌های مختلف تاسیساتی و آبرسانی و تهویه مطبوع
 • تعمیر پمپ و دستگاهها وتعویض لوله دیگهای بخار
 • تعمیر فن‌کوئل‌ها و هوارسانی
 • انجام امور عایق‌بندی لوله و لوله کشی
 • نصب موتورهای آب و برق و مخازن و محاسبه ظرفیت و بازده آنها
 • گازرسانی به شبکه و خروج آن برحسب نیاز
 • انجام تعمیرات فصلی
 • نگهداری وسایل تاسیساتی تهویه و تبرید
 • انجام امور فنی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی از قبیل: آب ، برق ، تلفن ، گاز ، فاضلاب، آساننسور، تهویه مطبوع، اکسیژنساز ، فن کوئل‌ و هوارسان
 • نظارت بر کارگاههای تعمیراتی یا نوسازی تاسیساتی
 • تعمیر شبکه‌های برق فشار قوی و ضعیف ، ترانسفورماتورها و اگزوز فن ها
 • پیاده کردن طرح روشنایی ساختمان
 • تعمیرات جاری و تعویض قطعات اصلی مربوط به دستگاههای برقی و دستگاه برقی سردکننده
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸