خدمات

تعداد بازدید:۲۳۶

شرح وظایف

 • حضور مرتب در محل کار و برنامه ریزی به منظور اجرای وظایف محوله
 • نظارت کامل بر نظافت روزانه ساختمانهای اداری، نمازخانه، درب و پنجره، کف اتاقها و سالن ها، شیشه ها، تجهیزات و اثاثیه
 • آشنائی کافی با مقررات ایمنی و شیوه های پیشگیری خطرات ناشی از کار
 • آشنائی کامل با نحوه پذیرائی و تشریفات مهمانداری
 • توانائی سرپرستی کارکنان خدماتی و ایجاد روحیه مشارکت و همکاری در آنها
 • آشنائی کامل با مواد شوینده و ضد عفونی کننده و نحوه استفاده و کاربرد صحیح آنها
 • نظارت بر جمع آوری و انتقال ضایعات و زباله ها و نخاله ها به محلهای تعیین شده
 • پیگیری و اقدام در جهت دریافت تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای امور نظافتی و خدماتی
 • دقت ومراقبت در بکارگیری و استفاده صحیح و متناسب از ابزار کار
 • اطلاع از مشکلات، موانع کاری و نواقص مشاهده شده و سعی در بهبود آنها و گزارش  به مافوق
 • رعایت اصولی ایمنی، حفاظتی و بهداشتی برای خود و دیگران در محیط کار
 • سرپرستی خدمات عمومی جهت انجام کلیه امور تنظیفاتی
 • هماهنگی پرسنل خدمات جهت برگزاری مراسم و جلسات
 • تنظیم و تکمیل چک لیست خدماتی تنظیفات
 • تحویل دستگاهها و وسایل تعمیری و ارسال آن به شرکتها جهت تعمیر
 • شرکت در جلسات و کمیته های مرتبط
 • انجام  سایر وظایف محوله با نظر مافوق
آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۳۹۸