صندوقدار

تعداد بازدید:۱۹۵

شرح وظایف

  • کار با دستگاه کارت‌خوان و لوازم وتجهیزات اداری مربوطه
  • حفظ و نگهداری اموال با ارزش و رعایت نکات ایمنی
  • داشتن دانش، مهارت ارتباطی وتوانمندیهای لازم
  • ثبت هزینه‌ها و عملیات عودت و ترخیص در HIS
  • انجام سایر وظایف محوله از طرف مقام ما فوق
آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۸