مدیریت مرکز

‌‌‌‌‌صابر شاه محمد اردبیلی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

پست الکترونیکی: ereza.edu@arums.ac.ir

تلفن تماس: ۳۳۷۲۳۶۴۸-۰۴۵

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف

 • هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تأسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی.

 • هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال، اموال مصرفی و تعمیرات دستگاه‌ها و رفع نواقص دستگاه‌های بخشهای مربوطه.

 • برنامه ریزی طرح‌های بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیت‌های مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع.

 • ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر واجرای نظام تشویقی و تنبیه

 • نظارت بر حسن اجرای خط مشی مرکز و هدایت واحدهای مختلف مرکز در راستای اهداف مصوب.

 • نیاز سنجی مرکز به لوازم پشتیبانی، خدماتی، بهداشتی (مثل: داروها، مواد غذایی و بهداشتی)

 • پیگیری امور رفاهی کارکنان و ساماندهی ورود و خروج ایشان و نظارت بر حسن اجرای امر.

 • تقسیم فعالیت‌ها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی لازم به ایشان.

 • شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونت‌های دانشگاه

 • رسیدگی به شکایات احتمالی دریافتی از ارباب رجوع و بازدید از بخشهای مختلف مرکز.

 • ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت‌ها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی.

 • هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه.

 • تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با استانداردهای مصوب اعلامی.

 • کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس مرکز.

 • نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت در مرکز.

 • پیگیری مطالبات پرسنل از قبیل حقوق، اضافه کار و کارانه.

 • ارزشیابی ادواری نیروهای تحت پوشش.

 • نظارت بر هزینه اعتبارات دریافتی.

 • ایجاد سهولت در پذیرش بیماران.

 

آخرین ویرایش۱۱ آبان ۱۳۹۸