برنامه صبح

تعداد بازدید:۲۲۰۲۵

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آدرس نوبت دهی اینترنتی در سایت مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) به نشانی" www.arums.ac.ir/reza/fa" می‌باشد.

  • جهت رفاه و بهبود کیفیت خدمات، نوبت دهی درمانگا ه 15 روزه می باشد و ۲۴ ساعته فعال است.

  • زمان‌های تعیین شده به معنی حضور پزشک دقیقاً در همان ساعت نمی‌باشد وصرفا جهت حضور شما در درمانگاه می‌باشد.
  • لطفاً برای پذیرش نوبت رزرو شده برای درمانگاه عصر ساعت ۱۴:۳۰ و برای درمانگاه صبح ساعت ۰۸:۰۰ در محل درمانگاه حضور یابید.

  • اخذ نوبت اینترنتی به منزله رزرو نوبت می‌باشد نه اولویت در ویزیت. در صورت عدم مراجعه، نوبت رزرو شده لغو خواهد شد.

آخرین ویرایش۱۲ تیر ۱۳۹۹