تاریخچه

تعداد بازدید:۱۲۱۴

بیمارستان آموزشی ودرمانی امام رضا (ع) پس از اخذ موافقت اصولی توسط دانشگاه آزاد اسلامی درجنب آن دانشگاه واقع درمیدان بسیج اول خیابان حافظ در زمینی به مساحت ۱۷۵۲۶ مترمربع و با زیربنایی به مساحت ۱۱۸۵۴ مترمربع احداث وساختمان آن درسال ۱۳۹۲ تکمیل شده است و پس از آن طی تفاهم نامه‌ای در تیرماه ۱۳۹۶ بمدت ۱۰ سال بمنظور راه اندازی و بهره برداری دراختیار دانشگاه علوم پزشکی اردبیل قرارگرفته است و در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ راه اندازی شد.

http://www.arums.ac.ir/images/reza/fa/page/editor/2018/1539773505-untitled.png

 

این بیمارستان دارای ۱۰۸ تخت بستری عادی و ویژه می‌باشد وشامل ۴ بخش بستری جراحی، دو بخش مراقب‌های ویژه (۱۲ تخت ICU )، دو بخش اتاق عمل (۶ تخت اتاق عمل) و واحدهای رادیولوژی و آزمایشگاه و همچنین درمانگاه صبح وکلینیک ویژه عصر می‌باشد.

این بیمارستان علاوه برآموزش دانشجویان پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی، خدمات درمانی برای بیماران در زمینه جراحی‌های مختلف ارائه خواهد نمود که دراین راستا بخش پوست از بیمارستان امام خمینی (ره)، بخش‌های ارولوژی وچشم از بیمارستان علوی و قسمتی از جراحی‌های غیراورژانس بیمارستان فاطمی به این بیمارستان انتقال خواهد یافت.

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۷